I fjor gikk vi for Nasjonalforeningen for folkehelsen og deres arbeid med demens. I 2012 gikk vi til støtte for Amnesty International, og i 2011 for Norsk folkehjelp og deres arbeid med å fjerne miner. I år går vi for Kirkens nødhjelp og deres arbeid med å gi én million mennesker varig tilgang til rent vann. For bare 200 kroner kan du gi vann til ett menneske for resten av livet — og derfor går vi!

TV-aksjonen skal sikre varig tilgang til rent vann for over en million mennesker. Tilgang til rent vann gjør at mennesker overlever og holder seg friske. Kvinner og barn trenger ikke gå i flere timer hver dag for å hente vann. Nå er det vår tur til å gå!

Hvert år stiller ca. 100 000 bøssebærere opp for å besøke 2 millioner husstander, som sammen har et ønske om å gjøre litt for mange. Ved å stille opp på årets viktigste søndagstur kan du bidra til at flere — og spesielt jenter — får muligheten til å gå på skole og til å bedre helse- og sanitærforholdene til folk i Sudan, Sør-Sudan, Etiopia, Somalia, Tanzania, Afghanistan, Pakistan og Haiti.

Ett av landene hvor Kirkens nødhjelp skal bidra er Tanzania. Der er målet å gi 50 000 mennesker varig tilgang til rent vann, men også sørge for at det vannet og infrastrukturen rundt blir forvaltet på en god måte. Tilgang på vann handler ikke bare om et hull i bakken og en brønn; brønner må vedlikeholdes og det må sikres at det er lik tilgang til vannet, og at det ikke er forbeholdt de få.

Tørke og dårlig infrastruktur for vann fører til at kvinner og barn ofte bruker mange timer hver dag på å hente vann. Det fører også til at avlinger ofte slår feil og at buskap dør. Når vannmagasinene tømmes opplever også landet en alvorlig brist på elektrisitet. For at tanzanianere selv skal kunne skaffe seg tilgang til vann jobber også Kirkens Nødhjelp med å lære opp folk i å lese regnskap så de kan bli ”korrupsjonsjegere”. Dette arbeidet har allerede skaffet flere tusen tilgang til vann som før ble monopolisert av offentlige tjenestemenn.

I Tanzania skal Kirkens Nødhjelp blant annet installere anlegg for oppsamling av regnvann og gi opplæring til nye grupper med korrupsjonsjegere.

Da regntiden kom til Tanzania i høsten 2005 uteble regnet. I over 100 dager av det som vanligvis er den mest regntunge tiden av året, kom det nesten ikke en dråpe regn. Når regnet uteblir blir det vanskelig å drive landbruk, buskap tørster og avlinger tørker inn. Mangel på vann gjør at det blir rift om det lille vannet som er tilgjengelig, og da øker prisen på vannet. Øker prisen på vann, følger fort andre matvarer etter. I et land hvor daglig minstelønn for en som jobber innen landbruk er ca. 15kr, kan selv den minste prisøkning få alvorlige konsekvenser.

Ved å sikre flere tilgang på rent vann er vi med på å gjøre det lettere for flere å kunne drive med landbruk, at færre er sårbare for endringer i vær og klima, og ikke minst at det blir litt enklere å leve. Mange må gå flere kilometre for å skaffe vann, og de fleste er jenter. Søndag, 19. oktober skal vi gå, slik at de skal slippe. Registrer deg som bøssebærer på www.blimed.no og bli med å gå!