[![Omslagsbilde av «The Drunkard's Walk: How Randomness Rules Our Lives»](http://hvassing.com/wp-content/uploads/2012/08/9780141026473.jpg "9780141026473")](http://hvassing.com/wp-content/uploads/2012/08/9780141026473.jpg)Omslagsbilde av «The Drunkard’s Walk: How Randomness Rules Our Lives»
Hvis du hører [noen](http://langtynnmann.com "Den lange, tynne mannen prater titt og ofte om synkronisitet. Men han er en knakende fin fyr!") prate om «synkronisitet», kan du finne frem denne boken (eller tilsvarende bøker) om tilfeldige hendelser og om hvorfor de ikke er så tilfeldige likevel. For synkronisitet handler egentlig om nettopp tilfeldigheter og om hvor dårlig egnet vi som mennesker er til å håndtere tilfeldige hendelser.

Synchronicity is the experience of two or more events that are apparently causally unrelated or unlikely to occur together by chance, yet are experienced as occurring together in a meaningful manner.
Synchronicity hos Wikipedia.org

Synkronisitet handler alså om måten vi tolker tilsynelatende urelaterte hendelser, gir dem mening og ser på dem som tildels sammenhengende hendelser gjennom denne synkronisiteten. Boken «The Drunkard’s Walk: How Randomness Rules Our Lives» av Leonard Mlodinow har som mål å forklare hvorfor slike såkalte synkrone hendelser handler om en kognitiv feilslutning hos oss mennesker som heter «tilgjengelighetskjevhet» (availability error på engelsk). Vi opplever en hendelse flere ganger i løpet av kort tid, og kommer til slutningen om at disse hendelsene må på ett eller annet vis være knyttet til hverandre — til tross for at de ikke har noe med hverandre å gjøre.

Boken gir også en rimelig god innføring i hvorfor individuelle aksjemeglere tar feil, mens den totale aksjemegler-standen gjør det helt greit – faktisk helt gjennomsnittlig greit.

Jeg har lest flere bøker om hvordan vi opplever tilfeldigheter og kausalitet, derfor blir deler av denne boken repetisjon av andre bøker jeg har lest tidligere. Bøkene baserer seg på mye av den samme forskningen og viser til de samme forskningsstudiene- og artiklene. Til og med eksemplene går igjen bøkene.

Språket er til tider litt kronglete og omstendig, men boken kan anbefales som en introduksjon til statistikk og tilfeldigheter i hverdagen.