Digitale læremidler

A 1-post collection

På besøk hos Aftenposten Medielab

Den grønne redaksjonen ved Aftenpostens Medielab for ungdomsskole- og videregående-eleverDen grønne redaksjonen ved Aftenpostens Medielab for ungdomsskole- og videregående-elever

> Ved siden av jobben min for DML-gruppen, er jeg fulltidsstudent ved UiO og holder for tiden på med å fullføre siste semester av den praktisk-pedagogisk utdanningen. Akkurat nå er jeg halvveis i min undervisningspraksis ved en videregående skole her i Oslo. Forhåpentligvis vil erfaringene fra den videregående skolen hjelpe både UiO, dets forskere og undervisere til å bedre ta i mot og undervise de nye studentene i årene som kommer.

I forbindelse med et tverfaglig prosjektarbeid var elevene på en byvandring og besøkte Aftenpostens Medielab som en del av introduksjonen til prosjekts tema; endringer i Oslo. Prosjektarbeidet skal resultere i gruppevise blogger hvor hver gruppe har sin egen fotograf, grafiker, journalist og videojournalist. Aftenpostens Medielab fungerte som en fin introduksjon til både Vær Varsom-plakaten, kildekritikk, redaksjonsarbeid og presentasjon av nyheter.

Interaktiv oppgaveløsningInteraktiv oppgaveløsning

Medielaben er bygd opp som et interaktivt spill hvor elevene får utdelt hver sin PDA og får oppgaver fra en ansvarlig redaktør. Med PDAene i hånden, går elevene mellom ulike stasjoner eller steder — kommunetorget, kjøpesenteret, Sitatparken osv — for å gjennomføre intervjuer og finne fakta til avisartiklene sine.

Elevene blir underholdt og engasjeres hele tiden gjennom spillet, og får dermed en praktisk innføring i Vær Varsom-plakaten i praksis og være utøvende journalister.

Vær Varsom-plakatenElevene får en grunnleggende innføring i Vær Varsom-plakaten og dens prinsipper

Aftenpostens Medielab er veldig populær og et besøk dit krever litt planlegging frem i tid, populæriteten gjør også at en del av elevene hadde vært på besøk der tidligere. For disse elevene ble besøket litt kjedelig innledningsvis, men med en gang gruppearbeidet kom i gang var alle elevene engasjert med det.

Aftenpostens Medielab burde være et godt forbilde for andre bedrifter til å gjøre noe lignende, det kunne for eksempel vært spennende om NRK eller TV2 laget et tilsvarende tilbud. Jeg tror denne typen læringsmiljø med hell kunne vært tatt i bruk også i høyere utdanning og da gjerne i samarbeid med f.eks. museene og de ulike fagmiljøene.

Denne bloggposten er også publisert på Speiderbloggen