[![Den grønne redaksjonen ved Aftenpostens Medielab for ungdomsskole- og videregående-elever](http://hvassing.com/wp-content/uploads/2012/03/groenn-redaksjon.jpg "groenn-redaksjon")](http://hvassing.com/wp-content/uploads/2012/03/groenn-redaksjon.jpg)Den grønne redaksjonen ved Aftenpostens Medielab for ungdomsskole- og videregående-elever
> *Ved siden av jobben min for DML-gruppen, er jeg fulltidsstudent ved UiO og holder for tiden på med å fullføre siste semester av den [praktisk-pedagogisk utdanningen](http://www.uio.no/studier/program/ppu/). Akkurat nå er jeg halvveis i min undervisningspraksis ved en videregående skole her i Oslo. Forhåpentligvis vil erfaringene fra den videregående skolen hjelpe både UiO, dets forskere og undervisere til å bedre ta i mot og undervise de nye studentene i årene som kommer.*

I forbindelse med et tverfaglig prosjektarbeid var elevene på en byvandring og besøkte Aftenpostens Medielab som en del av introduksjonen til prosjekts tema; endringer i Oslo. Prosjektarbeidet skal resultere i gruppevise blogger hvor hver gruppe har sin egen fotograf, grafiker, journalist og videojournalist. Aftenpostens Medielab fungerte som en fin introduksjon til både Vær Varsom-plakaten, kildekritikk, redaksjonsarbeid og presentasjon av nyheter.

[![Interaktiv oppgaveløsning](http://hvassing.com/wp-content/uploads/2012/03/oppgaveloesing.jpg "oppgaveloesing")](http://hvassing.com/wp-content/uploads/2012/03/oppgaveloesing.jpg)Interaktiv oppgaveløsning
Medielaben er bygd opp som et interaktivt spill hvor elevene får utdelt hver sin [PDA](http://no.wikipedia.org/wiki/PDA "Les mer om personlig digital assistent hos Wikipedia") og får oppgaver fra en ansvarlig redaktør. Med PDAene i hånden, går elevene mellom ulike stasjoner eller steder — kommunetorget, kjøpesenteret, Sitatparken osv — for å gjennomføre intervjuer og finne fakta til avisartiklene sine.

Elevene blir underholdt og engasjeres hele tiden gjennom spillet, og får dermed en praktisk innføring i Vær Varsom-plakaten i praksis og være utøvende journalister.

[![Vær Varsom-plakaten](http://hvassing.com/wp-content/uploads/2012/03/vaer-varsom-plakaten-1024x682.jpg "vaer-varsom-plakaten")](http://hvassing.com/wp-content/uploads/2012/03/vaer-varsom-plakaten.jpg)Elevene får en grunnleggende innføring i Vær Varsom-plakaten og dens prinsipper
Aftenpostens Medielab er veldig populær og et besøk dit krever litt planlegging frem i tid, populæriteten gjør også at en del av elevene hadde vært på besøk der tidligere. For disse elevene ble besøket litt kjedelig innledningsvis, men med en gang gruppearbeidet kom i gang var alle elevene engasjert med det.

Aftenpostens Medielab burde være et godt forbilde for andre bedrifter til å gjøre noe lignende, det kunne for eksempel vært spennende om NRK eller TV2 laget et tilsvarende tilbud. Jeg tror denne typen læringsmiljø med hell kunne vært tatt i bruk også i høyere utdanning og da gjerne i samarbeid med f.eks. museene og de ulike fagmiljøene.

Denne bloggposten er også publisert på Speiderbloggen