Det finnes allerede et nærmest utellelig antall lisenser å velge mellom når en skal lisensiere innholdet sitt, og nå har difi lansert en ny lisens for offentlige data, kalt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Når det allerede finnes så mange lisenser å velge mellom, hvorfor måtte difi lage en ny?

Mye av bakgrunnen for å lage en ny lisens for deling av offentlige data var nok et ønske om å forenkle prosessen med å velge en passende lisens for de mange ulike typene offentlige data som det offentlige besitter og som potensielt kan slippes fri. Som difi selv skriver på bloggen sin:

Hensikten med lisensen er å gjøre det enklere for dataeiere å presisere vilkårene for bruk av datasettene de publiserer. Lisensen er imidlertid ikke bare nyttig for dataeiere, den er også nyttig for databrukerne. Når informasjon er tilgjengeliggjort under denne lisensen blir det lettere å vite hva slags vilkår som gjelder, og det blir enklere å bruke data fra forskjellige kilder sammen.
Norsk lisens for offentlige data er klar!

Med denne standardiserte og norske lisensavtalen burde det bli betydelig enklere for offentlige organer å åpne opp sine datalagre for offentligheten. I tillegg vil lisensen gjøre gjenbruk av materiale enklere, med tydeligere retningslinjer for hvilke krav som stilles til den som bruker materialet, både med tanke på kildehenvisning og videre deling. Stort tydeligere enn dette kan det neppe forklares:

Kort oppsummert sier lisensen at du har lov til å bruke informasjonen til det du vil, men at du må oppgi hvor du har hentet informasjonen fra.
Norsk lisens for offentlige data er klar!

Et annet viktig punkt i lisensavtalen er presiseringen av hvilke eksisterende lisenser NLOD er kompatibel med, en liste det ansvarlige departement vil vedlikeholde og oppdatere på sine hjemmesider og presisere i fremtidige versjoner av lisensen. Dagens liste ser slik ut:

  • for all informasjon: Open Government Licence (versjon 1.0),
  • for de deler av informasjonen som ikke utgjør databaser: Creative Commons Attribution Licence (generic versjon 1.0, 2.0, 2.5 og unported versjon 3.0) og Creative Commons Navngivelse 3.0 Norge,
  • for de deler av informasjonen som utgjør databaser, Open Data Commons Attribution License (versjon 1.0).

Norsk lisens for offentlige data (NLOD)

Dette åpner for at en kan bruke innhold fra andre leverandører sammen med NLOD-lisensiert materiale og distribuere dette videre uten å måtte endre lisens.

Detaljene i lisensen er viktige hver for seg, men kanskje det viktigste med lisensen er at den er tydelig og godt kommentert. Nå håper jeg bare det offentlige Norge benytter seg av denne muligheten til å få publisert enda mer informasjon til offentligheten, og at det blir åpenhet blir gjengs for alle offentlige institusjoners data. Kartverket, jeg ser på dere!