Etter en liten pause, har jeg begynt å følge bloggen til Seth Godin igjen. Det fikk meg til å finne frem en av de bøkene hans, nemlig All Marketers are Liars Tell Stories. Boken handler om å bygge historier og fortellinger rundt produktene sine, og at dette er en lagt bedre markedsføringsstrategi enn å overbevise kjøperne om at ditt produkt er bedre. I et av kapitlene skriver han om verdensbilder, og om at enten kan du fortelle en historie som passer med eksisterende verdensbilder hos kjøperne, eller så kan du forsøke å endre disse verdensbildene. Ett av eksemplene han bruker på produkt som har endret er Napster;

But what about changing a worldview? What about creating wholesale changes in the marketplace? Sometimes a marketer is particularly fortunate and skillful and she actually causes a big chunk of the marketplace to change its worldview. Steve Jobs did this with the Macintosh and then with the iPod. Shawn Fanning, the founder of Napster, taught an entire generation of kids to believe that music is supposed to be free.

Men var det egentlig det vi lærte av Napster? Jeg er ikke så sikker på at det vi lærte av Napster var troen på at musikk skal være gratis. Jeg tror Napsters suksess i langt større grad var bygget på tilgjengelighet mer enn pris. Plutselig var det mulig å få tilgang til all verdens musikk på et format som passet oss som forbrukere bedre, vi som forbrukere kunne selv velge hvilke låter vi ville ha, både gammelt som nytt.

Det forbrukerne lærte av Napster var at tilgjengelighet er verdifult. Musikkindustrien, derimot, lærte at internett var en vederstyggelighet som måtte bekjempes og at alle forbrukerne var skurker til det motsatte var bevist. Tjenester som Spotify, Wimp og Netflix har i ettertid vist oss hvem som fikk rett.