En av oppgavene mine hos Storebrand som konverteringsansvarlig er å være en av Google Analytics rockestjernene. Det fine med det, er at det finnes så mange kloke hoder rundt om i verden som en kan lære fantastiske mengder av. Dette er en slags oppsummering av hva jeg har lært etter å ha vært på konferanse, deltatt på kurs og lest noen bøker. Noe av det jeg har lært er tekniske finurligheter om Google Analytics, men også hvordan produsere de gode analysene og hvordan finne svar på det en lurer på.

Kanskje det viktigste jeg har lært er at de beste dataene er de dataene du bruker og er kjent med. Ved å gjøre det til en daglig vane å bruke analysene, og sette av 10-15 minutter med uforstyrret skattejakt, er mye gjort. Utfordringen med analyser av websider og brukernes bevegelser inne på nettsidene er ikke mangel på data — snarere tvert i mot. Det er så mye data å ta av, at det kan være vanskelig å vite hvor en skal begynne og hva som må til for å kunne bruke disse dataene til noe fornuftig.

Dataene som presenteres er ofte påvirket av verden utenfor det målbare universet, det bør derfor innøves som en fast vane å legge til ‘Annotation’ for små og store hendelser som påvirker de dataene du ser på. Disse små notatene er noe av det viktigste du kan bruke for å dele informasjon og spre kunnskap om endringer, aktiviteter eller feil. Sendes det ut store mengder nyhetsbrev en dag, bør dette noteres slik at en kan forklare den plutselige økningen i trafikk eller andre uvanlige endringer. Disse notatene er ikke viktig kun for store organisasjoner med mange ansatte fordelt på flere avdelinger, det er minst like viktig i små organisasjoner som en måte å huske på. Det kan sees på som en web-dagbok, hvor ingen hendelser er for små- eller store til å noteres ned.

For å få mest ut av ethvert analyseverktøy bør en vite hva målet er. Organisasjoner har ofte mange og tidels ulike mål avhengig av hvem du spør og om en ser på det operative eller det strategiske nivået. For web-analysene skal ha verdi utover det å angi antall besøkende, bør målene i web-analysene samkjøres med forretningsmålene. Er det lesere som er målet? Påmeldinger til nyhetsbrevet, nedlastinger av dokumenter eller salg? Ved å ha sammenfallende mål mellom web-analysene og det forretningsmessige, er det lettere å ta med seg tallene og innsikten videre i organisasjonen og argumentere for de nødvendige tiltakene som må til for å nå målene.

Så hvordan få dette til i en allerede satt organisasjon? Det virker som om den eneste fornuftige måten å gjøre det på, er ved å involvere mennesker fra så mange interesseområder som overhodet mulig innad i organisasjonen. Mennesker fra markedsføring, utviklere, produkt og andre mulige interessenter. Når disse så er samlet i et fora og får snakket sammen, først da kan jobben med å etablere et felles mål begynne; hva ønsker vi å oppnå med vår tilstedeværelse og vårt nettsted. Ved å involvere flere mennesker på tvers av organisasjonen blir det lettere å etablere det mandatet man trenger for å jobbe effektivt med å implementere de endringene som analysene avdekker at trengs for å nå målene sine.

Ofte vil det være sånn at analyseverktøyet du bruker ikke gir deg de svarene du ønsker, enten at de ikke blir detaljerte nok eller at det ikke er teknisk mulig å gjøre det du ønsker. For de aller fleste organisasjoner — og i hvertfall organisasjoner av noe størrelse  vil det være sånn at det ikke finnes noen nøkkelferdige løsninger som på magisk vis gir deg de svarene du er ute etter. Det er da du må finne frem din digitale ståltråd og gaffa-teip; en del av de mest interessante analysene krever manuelle sammenstillinger og koblinger — manuelle i den betydningen at dataene ofte må ut av kildesystemet og inn i en annen løsning for å syes sammen.

Nesten uansett hvordan du jobber med webanalyser eller med optimalisering av nettsider, så er det bestandig noe nytt å lære, noe mer å utforske og nye ting å ta hensyn til. Selv er jeg bare i startgropen med arbeidet med analyser og omsettingen av analysene til faktiske tiltak som forbedrer brukeropplevelsen og som gjør livet litt enklere for brukerne våre.