Wordpress har lenge vært defacto plattform for blogger ute i den store verden, og det med god grunn. Den store brukerbasen har sørget for at plattformen har utviklet seg og fått stadig flere funksjoner og økt fleksibilitet, både for bloggere og for de som har valgt å bruke Wordpress som CMS. Fleksibiliteten gjør at verktøyet gjør jobben sånn passe bra for veldig mange, men det blir sjelden perfekt. Derfor har jeg byttet ut multifunksjonsverktøyet Wordpress med et annet verktøy som kun håndterer bloggposter, nemlig Ghost.

Om overgangen

Overgangen — sånn rent teknisk — er ikke spesielt vanskelig eller komplisert. Det finnes et hav av bloggposter som beskriver hvordan dette kan gjøres. I tillegg er det laget et eget plugin til Wordpress som håndterer eksport av innholdet derfra og over til et format som Ghost forstår og kan importere.

Bloggposter som inneholder bilder og bilder generelt, trenger litt ekstra kjærlighet. Jeg har vært lat, så jeg kopierte like godt hele wp-content/uploads-mappen og lar webserveren håndtere resten. Ghost forutsetter at du bruker nginx som webserver, noe som gjør det tålelig greit å lage unntak for håndtering av bilder og andre opplastinger. Når en nettleser spør etter et bilde vet nginx at den ikke skal spørre Ghost om dette, men gå direkte til den mappen jeg kopierte over fra Wordpress. Det ser ca. slik ut i konfigurasjonen min:

location /wp-content/uploads {
	root /www/hvassing.com/public;
}

Og uten mye mer hokus-pokus; dukker bildene opp.

Det neste som kan by på en liten utfordring er selve lenkene til innlegg og bloggposter. Heller ikke dette er spesielt vanskelig å rette opp i. Tidligere hadde jeg en URL-struktur som var /yyyy/mm/post-slug, mens Ghost lar deg enten ha /yyyy/mm/dd/post-slug eller kun /post-slug. Ingen mellomting, der altså. Jeg har valgt å gå for den siste varianten, ettersom det ikke er så veldig ofte jeg publiserer nye ting på bloggen. For å sikre at så mange eksisterende lenker som mulig skal fortsette å virke, har jeg lagt til følgende lille snutt i konfigurasjonen min:

location / {
    rewrite "^/([0-9]{4})/([0-9]{2})/(.*)" /$3 permanent;
    ...
}

Kort fortalt, gjør ikke den linjen der mye mer enn å ta bort alt som har med dato-formateringen å gjøre, og så sender brukeren til den nye adressen.

Om skriving

Ghost har valgt en enklere og på mange måter renere tilnærming til skriving enn Wordpress. Borte er alle knapper som lar deg sette inn medier, knapper, skjema eller andre ting. Det er kun tre klikkbare ting i nærheten av skrivefeltet; lagre, innstillinger og hjelp. Den siste er spesielt nyttig, ettersom all skriving i Ghost gjøres med noe som heter Markdown (eller alternativt som ren HTML, men hvem gidder det?!).

Markdown er et utrolig effektivt skriftspråk eller formateringsspråk, hvor enkle kommandoer i teksten oversettes til HTML som brukeren ser.

Markdown is intended to be as easy-to-read and easy-to-write as is feasible.

Etter litt tilvenning, sitter de ulike kommandoene i fingrene. Ofte oppleves det raskere å gjøre ting som Markdown, gjennom kommandoer, enn det ville vært å markert teksten og klikket på en knapp. I tillegg til at det gir en følelse av bedre kontroll over hva som faktisk skjer med koden i bloggposten du skriver (hvis du er en av de som bryr deg om sånt).

Alt i alt

Det er så absolutt en overgang og det krever litt tid til å bli vant med det nye verktøyet. I begynnelsen kan det virke veldig frustrerende med alle de valgene du ikke har, som tidligere bare har vært et plugin unna. Samtidig er det veldig befriende, her er fokus på skriving. Det er ikke et CMS, og godt er det!