Rett før valget i Russland kjøpte jeg denne boken av Hans-Wilhelm Steinfeld, men på grunn av min lange leseliste ble den aldri prioritert lest. Ikke før jeg skulle på sommerferie til Russland og Armenia.

I utgangspunktet vet jeg veldig lite om Russland, Armenia og områdene rundt, Hans-Wilhelms bok fungerte derfor som en lettlest introduksjon til områdets politiske system og deler av dets historie. Kanskje spesielt interessant er det å lese om spenningsforholdet mellom Russlands to ledere og hva dette betyr for landet fremover. Dette er hovedtemaet i boken, og ett av de store spørsmålene som drøftes er: Hva betyr det for nabolandene til Russland at dets moderne tsarVladimir Putin — er en tidligere KGB-ansatt (nå FSB) som tilbragte flere år i Øst-Tyskland, mens hans høyre hånd — Dmitrij Medvedev — er en jurist som blant annet har vært delaktiv i skrivingen av en lærebok som er solgt i over en million eksemplarer.

Det er få i Norge som har den innsikten og det nettverket som Steinfeld har og som kan skrive om det på en lett tilgjengelig måte. Boken er krydret med anekdoter som både kan virke som selvskryt, men som også er med på å belyse en del av den nepotismen og korrupsjonen som finner sted på alle nivåer i det russiske byråkratiet.

Steinfeld er en av de få journalistene som nesten uten unntak har substans i sine beretninger og reportasjer. Det gjelder også for denne boken, og jeg vil absolutt anbefale den for alle som er interessert i å lære mer om et så komplekst land som Russland og regionen rundt.