I boken «Det vi kan stå for» får vi et innblikk i hvordan forsvareren til en av Norges mest forhatte menn tenkte da han bygde opp saken for å forsvare denne mannen. Hva tenker du når du forsvarer en som har drept 77 mennesker, 33 av dem barn og unge — og som ikke angrer?

Boken gir et unikt innblikk i hvordan Geir Lippestad og teamet hans jobbet i tiden etter 22. juli, og frem til rettssaken var endelig avsluttet. Spesielt interessant er det å lese om hvordan forsvarerteamet bygde opp kommunikasjonen rundt sin klient og hva som var deres fokus for rettssaken.

Om å forsvare våre verdier

Lippestad bruker mye tid i boka forklare og utdype hvorfor han takket ja til opdraget med å forsvare Anders Behring Breivik. Det koker ned til et enkelt budskap om at «retten til forsvarer er en av bærebjelkene i den norske rettsstaten, og derfor må samfunnet bruke ressurser og midler på at også hans interesser blir ivaretatt». Vi har noen verdier i det norske samfunnet, noen felles tanker og ideer som vi alle lener oss mot, som beskytter oss og som er med på å skape et felles fellesskap. Terrorhandlingen 22. juli var blant annet et angrep på disse verdiene og på den rettsstaten og det demokratiet vi lever i. Å sette til side disse prinsippene for denne ene saken, ville være å gi etter for tankegodset til Breivik og idèene hans.

Med boken viser Lippestad hvordan en i selv de mørkeste timer er nødt til å være tro mot sine verdier og prinsipper, det er når de blir testet som mest at vi virkelig ser hvilket samfunn vi lever i. Det sies at stater bør vurderes ut fra hvordan det behandler de svakeste, denne boken gir et innblikk i hvordan vi klarte oss.