Denne bloggposten ble opprinnelig publisert på bloggen til Opplysningskontoret for fibernett.

Det kan være lett å avfeie ønsker om fibernett med at det handler om fem-fotssyke for at YouTube-videoer skal laste raskere. Jeg mener det handler om langt mer enn det og at hastighet kanskje til og med skal sees på som en heldig bonus med fibernett. Det handler om å bygge en robust infrastruktur som tåler utvikling og innovasjon.

Det er ikke så mange år siden Netflix var kjent som selskapet som leide ut DVD-er. Hvor du kunne abonnere på filmer, du fikk dem tilsendt i posten, snurret film, før du til slutt sendte DVD-en tilbake i samme konvolutt som du mottok dem i. I andre kvartal av 2014, kunne Netflix fortelle at de hadde 50 millioner abonnenter. Til tross for at de ikke sier noe om fordelingen mellom brukere som strømmer eller mottar DVD-er, kan en nok trygt anta at de fleste er strømmere. Spørsmålet som da melder seg er; hvem er den neste Netflix?

Tesla oppdaterer programvaren i bilene over nettet, vi har videosamtaler med familie og venner, og om ikke lenge skal alle husstander ha automatisk måleravlesing for strøm. Ingen av disse tjenestene i seg selv vil utfordre dagens infrastruktur, men det større poenget er at vi vet ikke hva som kommer. Det eneste vi vet er at det kommer fort, og ofte langt raskere enn man først hadde sett for seg.

I Norge har vi hatt faste radiosendinger på FM-nettet siden 1925, men også radioen er i endring. FM-nettet skal etterhvert slukkes, digitale løsninger skal ta over – og godt er det. DAB-radioen overtar nok en del av lyttingen, men det er ikke utenkelig at den vil møte sterk konkurranse fra radiosendinger strømmet til både mobile og stasjonære enheter over nettet. Utviklingen er i gang, og den stiller nye krav til hvordan vi bygger fremtidens infrastruktur. Overgangen til digitalradio handler ikke kun om å digitalisere en eksisterende tjeneste, men om å tilgjengeliggjøre det begrensede fellesgodet som radiofrekvenser er. Når FM-nettet blir frigjort fra å sende tradisjonell radio, vil også dette åpne for utvikling av nye tjenester som enda ikke har sett dagens lys.

For å være klar for alt det magiske som fremtiden bringer, er det viktig å bygge robust infrastruktur som kan håndtere de tjenestene vi ikke en gang kan forestille oss i dag og legge til rette for at disse tjenestene kan berike livene våre på helt nye måter. Det handler derfor ikke kun om høy hastighet eller om å slippe å vente på at YouTube-videoene skal laste – det handler om så mye mer!