Til tross for at jeg har vært digital siden barneskolen setter jeg umåtelig stor pris på å motta vanlig post (med unntak av regninger og den slags). Det var derfor med stor undring jeg åpnet den anonyme brevsendingen som lå i postkassen min her en dag. Konvolutten var helt blank foruten mitt eget navn og adresse, jeg kunne heller ikke huske å ha bestilt noen bøker den siste tiden. Stor spenning — hva kunne dette være for slags greie?

[![Omslagsbilde av «Cypherpunks - freedom and the future of the internet»](http://hvassing.com/wp-content/uploads/2012/12/9781939293008.jpg "Cypherpunks - freedom and the future of the internet")](http://hvassing.com/wp-content/uploads/2012/12/9781939293008.jpg)Omslagsbilde av «Cypherpunks – freedom and the future of the internet». Kilde: OR Books
Det var stor glede da jeg oppdaget at det var den nye boken av og med Julian Assange, Jacob Appelbaum, Andy Müller-Maguhn og Jérémie Zimmermann. Boken er en utvidet og bearbeidet versjon av en samtale mellom de fire hvor de diskuterer frihet, individets sikkerhet og fremtiden til internett slik de ser det.

Når en leser boken får en følelsen av å være tilskuer til en sjelden og spennende akademisk debatt, hvor paneldeltakerne er i stand til å ta motstandernes argumenter underveis for å belyse debatten fra flere sider og stadig spisse argumentene. Som et ekstra krydder inneholder boken referanser til ting som skjedde halvannen måned tidligere, noe som gir en følelse av umiddelbarhet. Denne umiddelbarheten bidrar til å understreke at det forfatterne diskuterer ikke handler om fjern fremtid eller en konstruert dystopi.

Blant temaene de diskuterer er sikkerhet. Sikkerhet i denne sammenhengen handler ikke om hvor sterke passord du skal bruke, men om rettssikkerhet og sikkerheten en trenger til å være fri. Fri og frihet er viktige begreper i denne sammenhengen, ettersom det handler om friheten til å leve- og uttrykke seg slik en vil. Friheten til å kunne kommunisere med hvem en vil uten å bli overvåket. Friheten til å kunne handle og til å reise. Friheten til å kunne gjøre alt dette uten at hvert eneste steg på veien blir overvåket, registrert og lagret til evig tid.

Forfatterne argumenterer for at våre friheter og vår sikkerhet stadig blir innskrenket, mens overvåkingen stadig øker. Vi som innbyggere godtar dette fordi den økte overvåkingen kan i svært gitte tilfeller bidra til å avverge mulige kriminelle handlinger eller bidra til å oppklare lovbruddene i ettertid på grunn av de digitale sporene som er etterlatt mens den kriminelle handlingen ble utført.

Få liker å bli overvåket, men for å få gjennom slik lovgivning (tenk Datalagringsdirektivet) er det fire argumenter som trumfer vår skepsis mot at Facebook-aktiviteten vår skal lagres. Disse fire argumentene er det forfatterne kaller «the Four Horsemen of the Infopocalypse» som består av hvitvasking av penger, narkotika og illegale substanser, terrorisme og pornografi. Det er vanskelig å være mot tiltak som vil gjøre det lettere for politiet å avsløre de som driver med terrorisme eller barneporno. Det er vanskelig å være i mot systemer hvor vi som individer får litt innskrenket privatliv mot at det blir lettere å avsløre og ta de som bryter ned samfunnet vårt.

Boken tar for seg slike spørsmål og flere til, mens den viser til eksempler hvor den sentraliserte makten og reduserte friheten har blitt brukt til å utøve direkte maktmisbruk mot en stats innbyggere. Hvor sterk er egentlig vår yttringsfrihet når nettsider som WikiLeaks blir forsøkt presset i senk av en stat gjennom å stenge inntektskildene deres eller beorde dem fjernet fra private servere?

Dette er problemstillinger alle bør ta stilling til og mene noe om! Kjøp boken direkte fra forlaget, som ebok eller paperback.